Naša ekipa

Nina Korošec, mag. prof. spec. in reh. ped.

To sem jaz, Nina. Sem ustvarjalka, gibalka in raziskovalka. Sem ženska, prijateljica in zaupnica. Po poklicu sem specialna in rehabilitacijska pedagoginja, študentka gestalt psihoterapije in ustanoviteljica Zavoda To sem jaz. Če odstranim vse nalepke sem nekdo, ki želi s svojim delom pomagati, vplivati, navdihovati in spreminjati.

Navdihuje me razvojna igra, ki je glavno orodje mojega dela. Bogato teoretično in praktično znanje o zgodnji in intenzivni obravnavi avtizma sem pridobivala v tujini, kjer sem se 7 mesecev strokovno usposabljala. Kasneje sem izkušnje pridobivala kot učiteljica v programih za avtizem, kjer sem dobila širok vpogled v sistem vzgoje in izobraževanja. Imam dodatna znanja o podporno nadomestni komunikaciji PECS, modelu strukturirane analize in obravnave govorne apraksije pri otrocih VML, modelu Integriranih igralnih skupin IPG, gradnikov gibanja za otroke s posebnimi potrebami in druga znanja, ki jih uporabljam pri svojem delu. V Zavodu To sem jaz izvajam individualne in skupinske obravnave za otroke z avtizmom, staršem pa pomagam in jih vodim v procesu zgodnje in intenzivne obravnave.

 

Ana Korošec, mag. prof. inkl. ped., dipl. vzg.

To sem jaz, Ana. Sem igriva, čutna, energična in ustvarjalna. Tudi jaz sem ustanoviteljica Zavoda To sem jaz. Nedavno sem se vrnila iz tujine, kjer sem sodelovala z različnimi centri za avtizem (Autismo Malaga, Centro Noavi), trenutno pa sem zaposlena kot vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Po poklicu sem srednja medicinska sestra, vzgojiteljica predšolskih otrok in inkluzivna pedagoginja. Kombinacija vseh treh smeri mi je omogočila širok spekter znanj, ki sem jih pridobila na svoji poti.

Že od majhnih nog me na vsakem koraku spremljajo otroci, ki me obdajajo z iskrenostjo in pozitivnostjo. Bogate izkušnje s tipičnimi manj tipičnimi otroci sem pridobivala doma in v tujini kot vzgojiteljica, pomočnica, spremljevalka otroku z avtizmom in kot vaditeljica plavanja. Imam znanje o zgodnji in intenzivni obravnavi otrok z avtizmom ter modelu Integriranih igralnih skupin. Zadnje leto sem izkušnje pridobivala v instituciji Autismo Malaga, ki nudi celostno pomoč in podporo osebam z avtizmom in njihovim družinam. Svojo pot želim usmerjati v pomoč otrokom z avtizmom in drugim otrokom, s katerimi bom ustvarjala ter delila izkušnje, igrivost in nasmehe na obrazu.

 

Janž Morano, specializant analitične (Jungovske) psihoterapije

To sem jaz, Janž. Sem radoveden, pozoren, odkrit. Sem poslušalec in pripovedovalec zgodb, glasbenik ter gibalec. Sem človek, ki si želi sprejemati sebe in druge kot celoto, z uspehi in napakami hkrati. Prav tako sem specializant Analitične Psihologije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Pri delu rad uporabljam različna znanja, tudi tista iz kitajske medicine, ki sem jih pet let pridobival pri različnih učiteljih.

Avtizem me je od nekdaj zanimal; še iz časov, ko sem sodeloval z Waldorfskem vrtcem in zvezo Sonček. Organiziram in vodim tabore za otroke ter odrasle, pravljične delavnice in druga kreativno-terapevtska srečanja. Pri delu se opiram na teorije iz sodobnih psiholoških znanosti z jedrom v Jungovski ideji individuacije. Ta smisel življenja išče v lastnem razvoju, sprejemanju sebe in drugih ter iskanju sredstev za izpolnjevanje pričakovanj in pogojev, ki nam jih postavlja okolje.

 

Več o zavodu To sem jaz lahko preberete tukaj.