O ČEM?
Early Start Denver Model je celosten program zgodnje obravnave za malčke in predšolske otroke z avtizmom (1-4 let), ki sta ga razvili psihologinji dr. Sally Rogers in dr. Geraldine Dawson. Tekom desetletij njegove uporabe je v svetu postal prepoznan kot strokovno dobro utemeljen in znanstveno dokazano učinkovit program najzgodnejše obravnave otrok z avtizmom. Program premišljeno in učinkovito združuje značilnosti vedenjskega in razvojnega pristopa obravnave, ki sta doslej veljala za diametralno nasprotna in nezdružljiva. Osrednje terapevtsko delo po modelu je osnovano na igri (angl. play-based intervention) z razumevanjem, da je igra najučinkovitejše orodje za učenje v najzgodnejšem razvojnem obdobju. Model je uporaben za delo v ambulantnem, domačem in vrtčevskem okolju s poudarkom na tesnem sodelovanju s starši.

KDO BO PREDAVAL?
Dr. Costanza Colombi, po rodu Italijanka, je docentka na University of Michigan, Ann Arbor MI USA in izkušena raziskovalka na področju zgodnjega prepoznavanja in obravnave otrok z avtizmom. V okviru University of Michigan je usposabljala strokovnjake, ki so kasneje sodelovali v randomizirani raziskavi, finančno podprti s strani National Institutes of Health, ki je evalvirala učinkovitost terapevtskega programa Early Start Denver Model (ESDM). Od tedaj že vrsto let usposablja strokovnjake za uporabo ESDM tako v ZDA kot drugod po svetu.

 

ORGANIZATORJA?
Zavod To sem jaz, Podgorje
Moja psihologinja, Tina Rehberger s.p.

SPONZOR:

GALERIJA