Individualne obravnave predšolskih otrok in staršev

V individualnih obravnavah sledimo principom igralne terapije, ki v ospredje postavlja razvoj komunikacije in interakcije z okoljem preko igre. Terapevt ves čas spodbuja otrokov odziv in njegovo motiviranost za recipročno sodelovanje preko iskanja najrazličnejših načinov za otrokovo vključevanje v zanj prijetne izkušnje. Med otrokom in terapevtom se v procesu obravnave vzpostavlja odnos zaupanja in varnosti, ki odpira nove možnosti vzpostavljanja socialne interakcije z otrokom. Vsaka situacija je priložnost za vzpostavljanje interakcije, ki posledično ustvarja prostor za učenje s pomočjo vzajemne igre in prostor za razvoj jezikovnih, motoričnih, kognitivnih in prilagoditvenih sposobnosti, veščin socialne interakcije in igralnih veščin.

Starši se preko vodenja, usmerjanja postopoma učijo kaj jim otrok sporoča in kako naj se odzivajo nanj. Preko skupne igre starš dobiva izkušnje, ki jih lahko uporablja v vsakodnevnem življenju in spodbuja otroka, da naučeno prenese na njegov vsakdanjih. Dobili boste konkretne rešitve in odgovore na vprašanja o razvoju otroka, težavnem vedenju, delovanja v specifičnih situacijah in še več.

 

 

 

Skupine za razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin

V skupinskih obravnavah sledimo modelu Integriranih igralnih skupin, kjer otroci preko skupne igre pridobivajo izkušnje za uspešno vključevanje v okolico. Cilj je spodbuditi socialno komunikacijo, ki temelji na recipročnosti in odnosih z vrstniki, hkrati pa razširjati otrokove igralne veščine. Otroci v majhni skupini in pod vodstvom odrasle osebe pridobivajo pozitivne izkušnje, ki jim omogočajo lažje  vključevanje v spontano igro, sklepanje prijateljstev in postopno samostojnost (Wolfberg, DeWitt, Young in Nguyen, 2014).

Skupinska obravnava je primerna za otroke v predšolskem obdobju ali v prvem triletju osnovnega šolanja. Vsaka skupina je sestavljena iz 3 – 5 otrok ter dveh odraslih.

 

 

Program za starše: Kako postati igralni partner za svojega otroka

 

Srečanja so namenjena staršem, ki se želijo naučiti, kako se usmerjeno igrati s svojim otrokom in vplivati na razvoj svojega otroka. Spoznali bomo glavna terapevtska orodja za igro z otrokom, ki jih boste lahko uporabljali doma. Program je razdeljen na tri glavna področja: a) približevanje in sledenje otrokovim interesom, b) senzorna in socialna igra ter c) komunikacija. Vsak teden se bomo srečevali in nadgrajevali znanje, starši pa boste novo znanje lahko prenesli v prakso. Vsako srečanje bo nadgradilo prejšnjega. Starši bodo redno prejemali tudi povratne informacije poslanih posnetkov. Program je primeren za starše otrok, ki so mlajši od 5. let.