Intenzivna obravnava

Intenzivna obravnava je namenjena otrokom do 12. – 48. mesecev starosti. V 3 tednih obravnave dobro spoznamo otroka in starše in se posvetimo obojim. V obravnavah ustvarjamo situacije, kjer lahko otroci odkrivajo kdo sem “jaz”, kdo je “drugi” in kako lahko prihajam in ostajam v kontaktu z drugim. Preko igre ustvarjamo prostor za učenje in razvijanje jezikovnih, motoričnih, kognitivnih in prilagoditvenih sposobnosti ter veščin socialne interakcije. V obravnavo so aktivno vključeni starši in drugi pomembni v otrokovem življenju. Z vodenjem in usmerjanjem pridobivajo lastne izkušnje, kako razumeti, komunicirati in spodbujati otroka. Prav tako pa starši odkrivajo s čim sami vstopajo v interakcijo z otrokom. Pridobljene izkušnje lahko starši uporabljajo v vsakdanjem življenju in tako otroka na vsakem koraku spodbujajo k optimalnemu razvoju.

Individualne obravnave predšolskih otrok in staršev

Individualne obravnave so namenjene otrokom v predšolskem obdobju. Obravnave temeljijo na znanjih o igralni terapiji, ki v ospredje postavlja razvoj komunikacije in vključevanje v okolje preko igre, ki je jezik vsakega otroka. Terapevt ves čas spodbuja odziv otroka in njegovo motiviranost za medsebojno sodelovanje preko iskanja najrazličnejših načinov za otrokovo vključevanje v zanj prijetne izkušnje. Med terapevtom in otrokom se v procesu obravnave vzpostavi odnos zaupanja in varnosti, ki postopoma odpira nove možnosti in igralne situacije. Vsaka situacija je priložnost za vzpostavljanje stika z otrokom, ki posledično ustvarja prostor za učenje s pomočjo vzajemne igre in prostor za razvoj vašega otroka na vseh razvojnih področjih. V obravnavah združujemo naša znanja, ki smo jih pridobivali tekom našega obstoja, kot npr model Early Start Denver Model, nadomestna komunikacija PECS, model VML- Verbal Motor Learning, pristopi Hanen itd. 

Integrirane igralne skupine

Integrirane igralne skupine imenujemo tudi Skupine za učenje socialnih veščin. Namenjene so otrokom do 10. leta starosti. V skupini otroci pod vodstvom odrasle osebe pridobivajo pozitivne izkušnje za interakcijo s sovrstniki in izkušnje za uspešno vključevanje. Otroci pridobivajo veščine socialne komunikacije, ki jim olajšajo medsebojno povezovanje z drugimi, hkrati pa bo razširjajo igralne veščine, ki jim omogočajo lažje vključevanje v spontano igro, sklepanje prijateljstev in postopno samostojnost. Skupine potekajo po modelu Integriranih igralnih skupin (v originalu Integrated Play Groups TM oz. IPG model). Ustanoviteljico modela dr. Pamelo Wolfberg smo že nekajkrat gostili pri nas. Skupine vodijo specialne pedagoginje Katarina Povšič, Nina Fricelj in Tanja Hrovat

 

 Šolske in predšolske veščine

Učenje predšolskih in šolskih veščin je nov program, ki smo ga ustvarili skupaj z izkušeno specialno pedgoginjo Nino Berložnik. Obravnave bodo temeljile na principu strukturiranega poučevanja TEACCH, ki otroku omogočajo dober okvir za polno vključevanje v vrtec in šolo. Nina bo preko igre urila veščine, ki jih otroci potrebujejo za uspešno šolanje, prav tako pa za njih pripravljala različne materiale in načrtovala strukturo, ki ustreza otrokovim potrebam in stilu učenja.

Logopedske obravnave

Logopedske obravnave izvaja izkušena logopedinja in surdopedagognja Meta Štampek. V obravnavah se bomo osredotočali na grajenje komunikacije, govora in jezika pri otrocih, ki imajo govorno-jezikovni zaostanek. Uspešna komunikacija je namreč ključna za socialno udejstvovanje, učenje, izražanje lastnih potreb in želja in ukoreninjena v našo naravo bivanja. Obravnave so primerne za predšolske in šolske otroke z govorno – jezikovnimi težavami, ki so že zmožni vzpostavljati skupno pozornost in vsaj vokalizirajo z namenom ali pa so začetni govorci.