Naša zgodba sega v 2015. Nina Korošec se takrat sreča z družinsko intenzivno obravnavo v tujini. Kasneje se vrne v terapevtski center in se 7 mesecev usposablja o modelu zgodnje intenzivne obravnave otrok in družin. Izkušnja pusti močan pečat nanjo in ko se leta 2016 v terapevtsko delo usmeri tudi Ana Korošec je čas, da skupaj ustanovita Zavod To sem jaz.

Zavod se je kot organizacija razvijal organsko, najprej kot potreba za lastno delo, kasneje pa tudi kot platforma za povezovanje in organizacijo različnih vsebin.

“Naše primarno prepričanje je, da lahko s čim zgodnejšo in celostno obravnavo, ki zajema otroke in njihove starše, v največji meri vplivamo na zmanjšanje posebnosti v razvoju in omogočimo rast in razvoj cele družine.”

V skladu s tem smo v obravnavah osredotočeni tako na otroke, kot tudi na njihove starše, ki skozi proces postanejo kompetentni igralni partner svojim otrokom.

Obravnave temeljijo na znanjih o zgodnjem razvoju otroka in razvojni igro ter jih zato uvrščamo med t.i. igralno terapijo (ang. play based therapy), katere osnova je odnos med otrokom in odraslim. Preko prijetnih izkušenj se med njima veča zaupanje, ki širi možnosti učenja in usvajanja veščin v skupni igri. V obravnavah sledimo z dokazi podprtim pristopom (ang. evidence – based models) in stremimo k terapevtskem delu z malčki in njihovimi starši.

Smo aktivni člani Zveze NVO za avtizem Slovenije in Zbornice specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in drugih pedagoških delavcev v zdravstvu Slovenije. Stremimo k povezovanju in deljenju znanj in izkušen z vrtci, šolami, drugimi strokovnimi delavci in organizacijami.