Zavod To sem jaz

Naša zgodba se začne leta 2015, ko se Nina Korošec prvič sreča z družinsko intenzivno obravnavo otroka z avtizmom v tujini. Kasneje se vrne v terapevtski center in 7 mesecev spremlja obravnave otrok in družin, kar pusti močan pečat nanjo. V terapevtsko delo se leta 2016 usmeri tudi njena sestra Ano, s katero leta 2017 ustanovita Zavod To sem jaz in skupaj pomagata družinam v procesu zgodnje intenzivne družinske obravnave. Leta 2019 se jima pridruži Janž Morano, specializant Jungovske prihoterapije, ki kmalu ugotovi, da deli vizijo zavoda. Več o naši ekipi si lahko preberete tukaj.

Naša osnovna naloga je omogočiti čim bolj celostno in zgodnjo obravnavo otrokom z avtizmom in njihovim družinam. Pomoč in podporo nudimo otrokom v predšolskem in zgodnješolskem obdobju, katerim nudimo individualne in skupinske obravnave. Osredotočamo se tudi na delo s starši, ki skozi proces postanejo kompetentni igralni partner svojim otrokom.

Obravnave temeljijo na  znanjih o zgodnjem razvoju otroka in razvojni igri ter jih zato uvrščamo med t.i. igralno terapijo (ang. play based therapy), katere osnova je odnos med otrokom in terapevtom. Preko prijetnih izkušenj se med njima veča zaupanje, ki širi možnosti učenja in usvajanja veščin v skupni igri. V obravnavah sledimo z dokazi podprtim pristopom (ang. evidence – based models) in stremimo k terapevtskem delu z malčki in njihovimi starši. Zgledujemo se po modelu Mifne centra, ESDM (Early Start Denver Model), IPG (Integrated Play Groups) in drugih.

Zavod od svoje ustanovitve redno sodeluje z zunanjimi strokovnjaki iz različnih poročij, med drugimi z univ. dipl. psih. Tina Rehberger in Centrom Motus, s katerima pripravljamo strokovna izobraževanja za strokovne delavce in starše. Smo aktivni člani Zveze NVO za avtizem Slovenije in Zbornice specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in drugih pedagoških delavcev v zdravstvu Slovenije. Stremimo k povezovanju in deljenju znanj in izkušen z vrtci, šolami, drugimi strokovnimi delavci in organizacijami.