Individualne obravnave

INDIVIDUALNE OBRAVNAVE ZA OTROKE Z ZGODNJIMI ZNAKI AVTIZMA

Opis dela z otrokom: v individualnih obravnavah sledimo principom igralne terapije, ki v ospredje postavlja razvoj komunikacije in interakcije z okoljem preko igre. Terapevt ves čas spodbuja otrokov odziv in njegovo motiviranost za recipročno sodelovanje preko iskanja najrazličnejših načinov za otrokovo vključevanje v zanj prijetne izkušnje. Med otrokom in terapevtom se v procesu obravnave vzpostavlja odnos zaupanja in varnosti, ki odpira nove možnosti vzpostavljanja socialne interakcije z otrokom. Vsaka situacija je priložnost za vzpostavljanje interakcije, ki posledično ustvarja prostor za učenje s pomočjo vzajemne igre in prostor za razvoj jezikovnih, motoričnih, kognitivnih in prilagoditvenih sposobnosti, veščin socialne interakcije in igralnih veščin. Pogoj za sprejem je primerna starost otroka – do 4 let.

Opis dela s starši: na tedenski ravni s pomočjo video-posnetkov, diskusij, razlag, demonstracij in skupnega reševanja problemov soustvarjamo program. Pogoj za sprejem je pripravljenost staršev za aktivno participiranje v programu.

Časovnica:

  • Delo z otrokom: 3x tedensko po 45 min
  • Delo s starši: 1x tedensko po 45 min

 

Svojega otroka lahko prijavite TUKAJ