Intenzivna družinska obravnava

Pri našem delu se najbolj zgledujemo po Mifne terapevtskem centru iz Izraela, ki so vodilna strokovna referenca na področju zgodnje intenzivne družinske obravnave, naš glavni cilj pa je vzpostavitev tovrstnega modela obravnave pri nas. Družino najprej napotimo v terapevtski center v tujini, ki model izvajajo. Družino in proces skozi celotno obravnavo spremljamo, usmerjamo ter delamo tako z otrokom, kot s starši. Obravnava si sledi v treh zaporednih stopnjah:

1. raven: intenzivna obravnava otroka in družine: Multidisciplinarni tim obravnava otroka in družino v trajanju 21 dni. Program predvideva individualne obravnave otroka, delo s starši in obravnave sorojencev. Delo z otrokom poteka v obliki individualnih obravnav Recipročne igralne terapije (RPT), starši pa v procesu razumejo in implementirajo osnovne principe terapevtskega modela in dela z otrokom.

2. raven: obravnava otroka v družinskem okolju: Traja 6-18 mesecev. Družina doma vzpostavi terapevtsko sobo in pod našim okriljem nadaljuje terapevtski program. Otrok je dnevno izpostavljen terapevtskim obravnavam usposobljenega strokovnjaka, doma pa delo prevzamejo starši. Usposobljen strokovnjak vodi terapevtski program, staršem pa nudi usmerjanje in povratne informacije ter jih vodi k skupni in individualni rasti.

3. raven: integracija v vzgojno-izobraževalni program: Ta se izvaja postopno, ko je otrok pripravljen za vključitev v socialno skupino. Program predvideva možnost timskih sestankov z vrtci in usmerjanje strokovnih delavcev za delo z otrokom.

 

Raziskave

V Mifne centru načrtno in sistematično spremljajo razvoj otrok. Raziskave njihovega centra potrjujejo visoko uspešnost tovrstne obravnave. Dokazi, ki se skladajo z znanju o plastičnosti možganov v zgodnjem otroštvu, dokazujejo vpliv zgodnje in intenzivne obravnave. Več o modelu in njegovem vplivu si lahko preberete v navedeni strokovni literaturi.

1) Alonim, H.A. (2017). Findings in brain Imaging in Infants at high risk for autism. V: Haarets news, Izrael. Pridobljeno s http://mifne-autism.com/wp-content/uploads/2015/08/Findings-in-Brain-Imaging-in-Infants-at-High-Risk-for-Autism.pdf

Povzetek: Raziskava (Alonim, 2017) temelji na podatkih otrok, ki so bili v času začetka obravnave stari do 24 mesecev. Šest mesecev po intenzivni obravnavi v Mifne centru je 88,3% obravnavanih otrok dosegalo razvojne mejnike, ki so primerljivi z njihovo starostno skupino

2) Alonim, H. (2004). The Mifne Method – ISRAEL. Early intervention tn the treatment of autism/PDD: A therapeutic programme for the nuclear family and their child. V: Journal of Child and Adolescent Mental Health, 16:1, 39-43.

Povzetek: Raziskava (Alonim, 2004) temelji na podatkih otrok, ki so bili v času začetka obravnave stari do 6 let. Otroci obiskujejo naslednje programe vzgoje in izobraževanja: 73 % otrok obiskuje programe rednega izobraževanja, 10 % otrok obiskuje programe za otroke s posebnimi potrebami, 11 % jih je izvzetih iz programov izobraževanja, 6 % otrok pa je bilo v času raziskave v terciarni obravnavi.

3) Alonim H. A. (2010). Investigation of Family Therapy and Treatment of Children’s Eating Disorders Employed in The Mifne Intervention Programme for Young Children with Autism. Združeno kraljestvo: Anglia Ruskin University, the British Academy.

Povzetek: Raziskava (Alonim, 2010) je po 1. ravni obravnave- intenzivni obravnavi otroka in družine pokazala izboljšanje odnosov med starši, dvig njihovega nivoja samozavesti ter zmanjšanje pretiranega zaščitniškega odnosa, stresa ter nivoja stiske.

Več o njihovem delu in modelu obravnave si lahko preberete na http://mifne-autism.com/