Skupine za učenje socialnih veščin

V zadnjem desetletju smo priča razvoju in implementaciji programov obravnave, ki se osredotočajo na socialne veščine (Reichow in Volkmar, 2009). Vrstniška socializacija in otrokove igralne izkušnje namreč predstavljajo pomemben del otrokovega razvoja. Otroci z avtizmom so zaradi težav v socialni interakciji, komunikaciji, igri in imaginaciji večkrat socialno izključeni in ne izkoriščajo svojega polnega potenciala (Autism Institute on Peer Socialization and Play, 2018)

Pri našem delu sledimo z dokazi podprtem modelu Integriranih igralnih skupin (v originalu Integrated Play Groups®). Ustanoviteljico modela dr. Pamelo Wolfberg smo v maju 2018 gostili na dvo-dnevnem izobraževanju za strokovne delavce.

Pri modelu Integriranih igralnih skupin otroci preko skupne igre pridobivajo izkušnje za uspešno vključevanje v okolico. Cilj je spodbuditi socialno komunikacijo, ki temelji na recipročnosti in odnosih z vrstniki, hkrati pa razširjati otrokove igralne veščine. Otroci v majhni skupini in pod vodstvom odrasle osebe pridobivajo pozitivne izkušnje, ki jim omogočajo lažje  vključevanje v spontano igro, sklepanje prijateljstev in postopno samostojnost (Wolfberg, DeWitt, Young in Nguyen, 2014).

Vsaka skupina je sestavljena iz 3 – 5 otrok ter dveh odraslih, usposobljenih oseb. Pogoj za vključitev je redno prihajanje na skupino.

 

Literatura

Več o modelu si lahko preberete na http://www.autisminstitute.com/ipgmodel.html ali v strokovnih člankih:

Wong, C., Odom, S. L., Hume, K. A., Cox, C. W., Fettig, A., Kurcharczyk, S., et al. (2015). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism spectrum disorder: A comprehensive review. Journal of Autism and Developmental Disorders. doi: 10.1007/s10803-014-2351-z (see also, National Professional Development Center on ASD)

Reichow B, Volkmar F.R.  (2010) Social skills interventions for individuals with autism: evaluation for evidence-based practices within a best evidence synthesis framework. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(2): 149-166.

National Autism Center (2009). National Standards Project – Addressing the Need for Evidence-based Practice Guidelines for Autism Spectrum Disorders. National Autism Center Report.

American Speech-Language-Hearing Association (2006). Guidelines for Speech-Language Pathologists in Diagnosis, Assessment, and Treatment of Autism Spectrum Disorders Across the Life Span

Iovannone, R. Dunlop, G, Huber, H. & Kincaid, D. (2003). Effective educational practices for students with ASD. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 18 (3), 150–165.

DiSalvo, C. A., & Oswald, D. P. (2002). Peer-mediated interventions to increase the social interaction of children with autism: Consideration of peer expectancies. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 17, 198–207.