Kdo smo

To sem jaz, zavod za pomoč otrokom z avtizmom in njihovim družinam je neprofitna organizacija in članica Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije. Z našim delom želimo prispevati na področju avtističnih motenj v Sloveniji, prispevati k ozaveščenosti in razvoju novih in kvalitetnih oblik pomoči. Vrednote, za katere si prizadevamo so medsebojno povezovanje, sodelovanje posameznikov in organizacij, solidarnost, znanje ter pomoč tistim, ki jo potrebujejo.

Zavzemamo se za zgodnjo in intenzivno obravnavo otrok z avtizmom v Sloveniji. Družinam pomagamo v procesu intenzovne obravnave v tujini,  nudimo  individualne in skupinske obravnave za otroke, svetujemo staršem in strokovnim delavcem ter organiziramo izobraževanja, s katerimi želimo opremiti različne strokovnjake in strokovne delavce z novimi znanji.