O nas

Smo neprofitna organizacija, ki si prizadeva za kakovostno pomoč in podporo otrokom z avtizmom in njihovim družinam. Prispevamo k dvigu ozaveščenosti o tej motnji v Sloveniji in k razvoju novih terapevtskih poti. Vrednote, h katerimi stremimo, so medsebojno povezovanje, sodelovanje posameznikov in organizacij, solidarnost, znanje ter pomoč tistim, ki jo potrebujejo.

Pomoč in podporo nudimo otrokom v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. Sledimo svetovnim strokovnim smernicam, ki zagovarjajo zgodnjo in intenzivno obravnavo, v okviru katere nudimo individualne in skupinske obravnave.

Obravnave temeljijo na  znanjih o razvojni igri in jih zato uvrščamo med t.i. igralno terapijo (ang. Play based therapy), katerih osnova je odnos med uporabnikom – otrokom in terapevtom. Preko prijetnih izkušenj se med njima veča zaupanje, ki širi možnosti učenja in usvajanja veščin v skupni igri.

V obravnavah sledimo pristopom, ki znanstveno dokazano učinkujejo (ang. evidence – based models). Naše glavne strokovne reference so: model Mifne centra, ESDM (Early Start Denver Model), IPG (Integrated Play Groups).